رژیم غذایی دارای ۲۱۰۰کیلو کالری انرژی

این رژیم غذایی دارای ۲۱۰۰کیلو کالری انرژی می باشد که برای کسانی که می خواهند از آن برای لاغری وکم کردن وزن یا بلعکس استفاده کنند می توانند بهره ببرند

 

این رژیم شامل ۹واحد نشاسته ،۶واحد سبزی ،۵واحد میوه ،۳واحد شیر ،۶واحد گوشت و۶واحد چربی می باشد

مدل اول تقسیم واحدها:

صبحانه:

۴واحد نشاسته ،۲واحد سبزی،یک واحد شیر،۲واحد گوشت

ساعت ۱۰صبح:

۳واحد میوه

ناهار:

۳واحد نشاسته،۲واحد سبزی،یک واحد شیر،۲واحد گوشت

عصرانه:

۲واحد میوه

شام:

۲واحد نشاسته ،۲واحد سبزی،یک واحد شیر،۲واحد گوشت

رژیم غدایی طبق مدل اول:

صبحانه:

۱۲۰گرم نان+۶۰گرم پنیر+یک عدد خیار +یک عدد گوجه فرنگی+یک لیوان شیر

ساعت ۱۰صبح:

۳عددمیوه ی متوسط

ناهار:

دو سوم لیوان برنج پخته+خورش سبزی شامل یک لیوان سبزی پخته ونصف لیوان لوبیای پخته و۶۰گرم گوشت +سه چهارم لیوان ماست

عصرانه:

۲عدد میوه متوسط

شام:

۶۰گرم نان+خورش کرفس شامل یک لیوان کرفس پخته و۶۰گرم گوشت +سه چهارم لیوان ماست

 

مدل دوم تقسیم واحدها:

صبحانه:

۳واحد نشاسته ،۴واحد سبزی،یک واحد میوه،۳واحد گوشت

ساعت ۱۰صبح:

یک واحد نشاسته،یک واحد شیر

ناهار:

۲واحد نشاسته یک واحد شیر

ناهار:

۲واحد نشاسته ،یک واحد سبزی،یک واحد میوه ،یک واحد شیر،۲واحد گوشت

عصرانه:

یک واحد نشاسته،۲واحد میوه

شام:

۲واحد نشاسته ،یک واحد سبزی،یک واحد میوه ،یک واحد شیر ،یک واحد گوشت

رژیم غذایی طبق مدل دوم:

صبحانه:

۹۰گرم نان+۹۰گرم پنیر+۲عدد خیار+۲عدد گوججه فرنگی +یک عدد میوه ی متوسط

ساعت ۱۰صبح:

یک عدد کیک معمولی+یک لیوان شیر

ناهار:

۶۰گرم نان+۶۰گرم ماهی همراه با یک عدد گوجه فرنگی +سه چهارم لیوان ماست+یک عدد میوه ی متوسط

عصرانه:

۳عدد بسیکویت معمولی+یک لیوان آب میوه

شام:

۶۰گرم نان+نصف لیوان کدوی پخته شده همراه با ۳۰گرم گوشت +سه چهارم لیوان ماست +یک عدد میوه ی متوسط

نکته:

برای پخت غذاهای خود از روغن های طبیعی مثل روغن زیتون یا کنجد استفاده کنید ان هم ۵تا قاشوق مربا خوری

رژیم غذایی با ارزش ۲۰۰۰کیلو کالری انرژی

این رژیم غذایی شامل ۹ واحد نشاسته ،۵واحد سبزی ،۵واحد میوه ،۳واحدشیر،۶واحد گوشت و۵واحد چربی می باشد

مدل اول تقسیم واحدها:

صبحانه:

۴واحد نشاسته،۲واحد سبزی،یک واحد شیر،۲واحد گوشت

ساعت ۱۰صبح:

۲واحد میوه

ناهار:

۳واحد نشاسته،۲واحد سبزی،یک واحد شیر،۲واحد گوشت

عصرانه:

۳واحد میوه

شام:

۲واحد نشاسته،یک واحد سبزی،یک واحد شیر،۲واحد گوشت

رژیم غذایی طبق مدل اول:

صبحانه:

۱۲۰گرم نان+۶۰گرم پنیر+یک عدد خیار+یک عدد گوجه فرنگی +یک لیوان شیر

ساعت ۱۰صبح:

۲عدد میوه ی متوسط

ناهار:

یک لیوان برنج پخته+خورش سبزی شامل یک لیوان سبزی پخته و ۶۰گرم گوشت +سه چهارم لیوان ماست

عصرانه:

۳عدد میوه ی متوسط

شام:

۶۰گرم نان+املت شامل+یک عدد گوجه فرنگی و۲عدد تخم مرغ +سه چهارم لیوان ماست

نکته:

برای پخت غذاها روزانه ۵الی۴ قاشوق مربا خوری روغن به کار ببرید

 

رژیم غذایی با ارزش ۱۹۰۰کیلو کالری

این رژیم دارای ۱۹۰۰کیلو کالری می باشد ومثل رژیم های قبلی از آن می توان برای رسیدن به تناسب اندام استفاده نمود البته بسته به شروع که باید از چه میزان کالری که باید به بدن برسد شروع تمود

 

این رژیم شامل ۸واحد نشاسته ،۵واحد سبزی،۵واحدمیوه ،۳واحد شیر ،۶واحد گوشت و۵واحد چربی می باشد

مدل اول تقسیم واحدها:

صبحانه:

۳واحد نشاسته،۲واحدشیر ،بک واحدشیر،۲واحدگوشت

ساعت۱۰صبح:

۲واحد میوه

ناهار:

۳واحد نشاسته،۲واحد سبزی،یک واحد شیر،۲واحد گوشت

عصرانه:

۳واحد میوه

شام:

۲واحد نشاسته،یک واحد سبزی،یک واحد شیر،۲واحد گوشت

رژیم غذایی طبق مدل اول:

صبحانه:

۹۰گرم نان+۶۰گرمپنیر+یک عددخیار+یک عدد گوجه فرنگی +یک لیوان شیر

ساعت ۱۰صبح:

۳عدد میوه ی متوسط

ناهار:

یک لیوان برنج پخته+خوراک مرغ شامل ۶۰گرم مرغ و ۲عدد گوجه فرنگی + سه چهارم لیوان ماست

عصرانه:

۳عدد میوه ی متوسط

شام:

۶۰گرم نان+عدد تخم مرغ +یک لیوان سبزی خوردن+سه چهارم لیوان ماست برای پخت غذاها ،روزانه ۵قاشوق مربا خوری روغن به کار رود

مدل دوم تقسیم واحدها:

صبحانه:

۳واحد ها نشاسته،۲واحد میوه،۲واحد گوشت

ساعت ۱۰صبح:

۲واحدها میوه

ناهار:

۲واحد نشاسته،۳واحد سبزی،یک واحدشیر ،۲واحد گوشت

عصرانه:

یک واحد نشاسته،یک واحد شیر

شام:

۲واحد نشاسته،۲واحد سبزی،یک واحد شیر،۲واحد گوشت

رژیم غذایی طبق مدل دوم:

صبحانه:

۹۰گرم نان+ ۲عدد تخم مرغ +۳عددمیوه ی متوسط

ساعت۱۰صبح:

۲عددمیوه ی متوسط

ناهار:

بک لیوان ماکارونی همراه با ۶۰گرم گوشت و۲عدد گوجه فرنگی رنده شده+یک لیوان سبزی خوردن +سه چهارم لیوان ماست

عصرانه:

یک کیک معمولی +یک لیوان شیر

شام :

۶۰گرم نان+خورش کرفس شامل یک لیوان کرفس پخته شده و ۶۰گرم گوشت + سه چهارم لیوان ماست

نکته:

برای پخت غذاها روزانه ۴یا ۵ قاشوق غذاخوری روغن زیتون یا کنجد استفاده کنید

 

رژیم غذایی با ارزش ۱۸۰۰کیلو کالری انرژی

این رژیم هم مانند رژیم های غذایی که در رژیم های قبلی ذکر شد می توان برای رسیدن به اهداف که لاغری وتناسب اندام

می باشد استفاده شود که البته وزن خود را که چقدر کالری با توجه به آن باید استفاده کنید بدست آورید ورفته رفته از میزان

کالری کم کرده و ازرژیم های پایین تر استفاده کنید تا وزن مطلوب خود را بدست آورید با کم کردن وزن آنهم آهسته بدن شما

آسیب نمی بیند و ویتامین های بدن از دست نمی رود وشما یک مرتبه ضعیف نمی شوید

این رژیم شامل ۸ واحد نشاسته ،۵واحد سبزی، ۵واحد میوه، ۲واحد شیر ۶واحد گوشت و ۵واحد چربی می باشد

مدل اول تقسیم واحدها:

صبحانه:

۳واحد نشاسته،۲واحد شیر،۲واحد گوشت

ساعت ۱۰صبح:

۳واحد میوه

ناهار:

۳واحد نشاسته،۲واحد سبزی،۲واحد شیر ،یک واحدگوشت

عصرانه:

۲واحد میوه

شام:

۲واحد نشاسته،یک واحد سبزی،یک واحد شیر،۲واحد گوشت

رژیم غذایی طبق مدل اول:

صبحانه:

۹۰گرم نان +۶۰گرم پنیر+یک عدد گوجه فرنگی +یک عدد خیار

ساعت۱۰صبح:

۳عدد میوه ی متوسط

ناهار:

سبزی پلو شامل یک لیوان برنج پخته ویک لیوان سبزی پخته و ۶۰گرم گوشت +سه چهارم لیوان ماست

عصرانه:

۲عدد میوه ی متوسط

شام:

۶۰گرم نان+۶۰گرم ماهی همراه با ۱عدد گوجه فرنگی +سه چهارم لیوان ماست

 

مدل دوم تقسیم واحدها:

صبحانه:

۳واحد نشاسته ،۲واحد سبزی، ۲واحد میوه ،یک واحد شیر،۲واحد گوشت

ساعت ۱۰صبح:

یک واحد نشاسته، یک واحد شیر

ناهار:

۲واحد نشاسته،۲واحد سبزی ،۲واحد گوشت

عصرانه:

۲واحد میوه

شام:

۲واحد نشاسته، یک واحد سبزی، یک واحد میوه ،۲واحد گوشت

رژیم غذایی طبق مدل دوم:

صبحانه:

۹۰گرم نان+۶۰گرم پنیر+یک عددخیار+یک عدد گوجه فرنگی+یک لیوان شیر+۲عدد میوه ی متوسط

ساعت ۱۰صبح:

یک عدد کیک معمولی +یک لیوان شیر

ناهار:

۶۰گرم ماکارانی پخته دارای ۶۰گرم گوشت ویک عدد گوجه فرنگی رنده شده +یک لیوان سبزی خوردن

عصرانه:

۲عدد میوه ی متوسط

شام:

۶۰گرم نان+ ۶۰گرم ماهی همراه با یک عدد گوجه فرنگی +یک عدد میوه ی متوسط

 

رژیم غذایی دارای ۱۷۰۰کیلو کالری انرژی

این رژیم غذایی هم مانند رژیم های قبل برای کسانی که می خواهند از آن برای اهداف خود استفاده کنند مناسب می باشد

 

این رژیم شامل ۷واحد نشاسته ،۵واحد سبزی،۵واحد میوه ،۲واحد شیر ،۶واحد گوشت ،و ۴واحد چربی می باشد

 

مدل اول تقسیم واحدها:

صبحانه:

۳واحد نشاسته،یک واحد شیر،۲واحد گوشت

ساعت ۱۰صبح:

۳واحد میوه

ناهار:

۲واحد نشاسته،۲واحد سبزی،۲ واحد گوشت

عصرانه:

۲واحد میوه

شام:

یک واحد نشاسته،یک واحد سبزی، یک واحد شیر، یک واحد گوشت

رژیم غذایی طبق مدل اول:

صبحانه:

۹۰گرم نان+۶۰گرم پنیر+یک لیوان شیر

ساعت ۱۰صبح:

۲عددمیوه ی متوسط

نهار:

۶۰گرم نان +یک لیوان پخته همراه با ۶۰گرم گوشت +سه چهارم لیوان ماست

عصرانه:

۳عدد میوه ی متوسط

شام:

۶۰گرم نان +۶۰گرم ماهی و ۲عدد گوجه فرنگی پخته

 

مدل دوم تقسیم واحدها:

صبحانه:

۳واحد نشاسته،۲واحد سبزی،۲واحد گوشت

ساعت۱۰صبح:

۲واحد میوه

ناهار:

۲واحد نشاسته،۲واحد سبزی،یک واحد میوه،یک واحد شیر،۲واحد گوشت

عصرانه:

۲واحد میوه

شام:

۲واحد نشاسته،یک واحدسبزی،یک واحد گوشت

رژیم غذایی طبق مدل دوم:

صبحانه:

۹۰گرم نان+۶۰گرم پنیر+یک عدد گوجه فرنگی +یک عدد خیار

ساعت ۱۰صبح:

۲عدد میوه ی متوسط

ناهار:

۶۰گرم نان +املت شامل ۲ عدد گوجه فرنگی متوسط و۲ عدد تخم مرغ + سه چهارم لیوان ماست +یک عدد میوه ی متوسط

عصرانه:

۲عدد میوه ی متوسط

شام :

یک لیوان ماکارانی دارای ۶۰گرم گوشت ویک عدد گوجه فرنگی متوسط + سه چهارم لیوان ماست

نکته:

برای پخت و پز غذا از روغن های طبیعی وآن هم ۴قاشوق مربا خوری در روز استفاده کنید

 

رژیم دارای ۱۶۰۰کلیو کالری انرژی

این رژیم دارای ۱۶۰۰کلیو کالری برای کسانی که می خواهند از ۱۷۰۰یا ۱۸۰۰کلیو کالری به این میزان انرژی کاهش دهید

این رژیم شامل ۷واحد نشاسته ،۵واحد سبزی، ۴واحد میوه، ۲واحد شیر ، ۵واحد گوشت و ۴واحد چربی می باشد

مدل اول تقسیم واحدها :

صبحانه:

۳واحد نشاسته ،یک واحد شیر

ساعت ۱۰صبح:

۲واحد میوه

ناهار:

۲واحد نشاسته،۳واحد سبزی، یک واحد شیر، ۳واحد گوشت

عصرانه:

۲واحد میوه

شام:

۲واحد نشاسته، ۲واحد سبزی، ۲واحد گوشت

 

رژیم غذایی طبق مدل اول:

صبحانه:

۶۰گرم نان+تصف لیوان عدسی+یک لیوان شیر

ساعت ۱۰صبح:

۲عدد میوه ی متوسط

ناهار:

۶۰گرم نان+خورش سبزی دارای یک لیوان ونیم سبزی پخته و ۹۰ گرم گوشت+ سه چهارم لیوان ماست

عصرانه:

۲عدد میوه ی متوسط

شام:

سه چهارم لیوان برنج پخته همراه با نصف لیوان سبزی پخته و ۶۰گرم گوشت+ یک لیوان سالاد بدون سس

 

مدل دوم تقسیم واحدها:

صبحانه:

۳واحد نشاسته، ۲واحد سبزی، ۲واحد گوشت

ساعت ۱۰ صبح :

۲واحد میوه

ناهار:

۲واحد نشاسته، ۲واحد سبزی، یک واحد شیر، ۲واحد گوشت

عصرانه:

۲واحد میوه

شام :

۲واحد نشاسته، یک واحد سبزی، یک واحد شیر، یک واحد گوشت

رژیم غذایی طبق مدل دوم:

صبحانه:

۹۰گرم نان+۶۰گرم پنیر+یک عدد گوجه فرنگی+ یک عدد خیار

ساعت ۱۰صبح :

۲عدد میوه ی متوسط

ناهار:

یک لیوان ماکارانی پخته  همراه با ۶۰گرم گوشت ویک عدد گوجه رنده شده +سه چهارم لیوان ماست

عصرانه :

۲عدد میوه ی متوسط

شام :

۶۰گرم نان+ کوکوی سبزی شامل  نصف لیوان سبزی پخته ویک عدد تخم مرغ +سه چهارم ماست

نکته:

برای پخت غذاهای روزانه خود از روغن طبیعی مثل زیتون ،کنجد و… آن هم ۴قاشوق مربا خوری استفاده کنید

 

رژیم غذایی دارای ۱۵۰۰کیلو کالری انرژی

این رژیم هم مثل بقیه رژیم ها برای تنظیم کردن انرژی مورد نظر روزانه شما می باشد

این رژیم شامل ۶واحد نشاسته،۵ واحد سبزی، ۴واحد میوه، ۲واحد شیر ، ۵واحد گوشت و ۴واحد چربی می باشد

 

مدل اول تقسیم واحدها:

صبحانه:

۳واحد نشاسته ،۲واحد سبزی ،۲واحد گوشت

ساعت ۱۰صبح :

۲واحد میوه

ناهار:

۲واحد نشاسته،۲واحد سبزی، یک واحد شیر،۲واحد گوشت

عصرانه:

۲واحد میوه

شام:

یک واحد نشاسته، یک واحد شیر،یک واحد گوشت،یک واحد سبزی

 

رژیم غذایی طبق مدل اول:

صبحانه:

۹۰گرم نان+۶۰گرم پنیر+ یک واحد گوجه فرنگی +یک واحد خیار

ساعت ۱۰صبح:

۲عدد میوه ی متوسط

ناهار:

دو سوم لیوان برنج پخته+ خورش مرغ شامل ۶۰گرم مرغ بدون پوست و ۲عدد گوجه فرنگی +سه چهارم لیوان ماست

عصرانه:

دو عدد میوه متوسط

شام :

۳۰گرم نان +املت شامل یک عدد گوجه فرنگی ویک عدد تخم مرغ +سه چهارم لیوان ماست

 

مدل دوم تقسیم واحدها:

صبحانه:

۲واحد نشاسته،یک واحد شیر، ۲واحد گوشت

ساعت ۱۰صبح :

۲واحد میوه

ناهار:

۲واحد نشاسته ،۳واحد سبزی، یک واحد شیر،سک واحد گوشت

عصرانه:

۲واحد میوه

شام:

۲واحد نشاسته، ۲واحد سبزی، ۲واحد گوشت

 

رژیم غذایی طبق مدل دوم:

صبحانه:

۶۰گرم نان+۶۰گرم پنیر+یک لیوان شیر

ساعت ۱۰صبح :

۲عددمیوه ی متوسط

ناهار:

دو سوم لیوان برنج پخته+خورش سبزی شامل یک و نیم لیوان سبزی پخته و۳۰گرم گوشت +سه چهارم لیوان ماست

عصرانه :

۲عدد میوه ی متوسط

شام:

۶۰گرم نان+کوکو سبزی شامل یک لیوان سبزی پخته و۲عدد تخم مرغ

نکته:

برای پخت غذاها از روغن های طبیعی مثل زیتون وکنجد وآنهم ۴قاشوق مربا خوری به کار رود

رژیم دارای ۱۴۰۰کیلو کالری انرژی

همان طور که قبلا ذکر کردیم این رژیم ها برای کسانی که قصد لاغرشدن دارند ومی خواهند به مراتب از میزان کالری روزانه خود بکاهند مناسب می باشد

 

این رژیم شامل ۶واحد نشاسته،۴واحد سبزی ،۴واحد میوه ،۲واحد شیر ۴واحد گوشت و۴واحد چربی می باشد

 

مدل اول تقسیم واحدها :

صبحانه:

۳واحد نشاسته،یک واحد شیر،۲واحد گوشت

ساعت ۱۰صبح:

۲واحد میوه

ناهار:

۲واحد نشاسته، ۲واحد سبزی یک واحد شیر ،یک واحد گوشت

عصرانه:

۲واحد میوه

شام:

یک واحد نشاسته،۲واحد سبزی،یک واحد گوشت

 

رژیم غذایی طبق مدل اول:

صبحانه:

۹۰گرم نان+۶۰گرم پنیر+یک لیوان شیر

ساعت ۱۰صبح:

۲عدد میوه ی متوسط

ناهار:

۶۰گرم نان+یک لیوان بادمجان پخته شده همراه با ۳۰گرم گوشت +سه چهارم لیوان ماست

عصرانه:

دو عدد میوه متوسط

شام:

۳۰گرم نان +۳۰گرم مرغ کباب شده ی بدون پوست +یک عدد گوجه فرنگی کباب شده +یک لیوان سالاد بدون سس

 

مدل دوم تقسیم واحدها:

صبحانه:

۳واحد نشاسته ،۲واحد سبزی، یک واحد گوشت

ساعت ۱۰صبح:

۲واحد میوه

ناهار:

۲واحد نشاسته ،یک واحد سبزی ،یک واحدشیر ،۲واحد گوشت

عصرانه:

یک واحد میوه

شام:

یک واحد نشاسته ،یک واحد سبزی ،یک واحد شیر ،۲واحد گوشت

رژیم غذایی طبق مدل دوم:

صبحانه:

۹۰گرم نان+۳۰گرم پنیر +یک عدد گوجه فرنگی +یک عدد خیار

ساعت ۱۰صبح:

۲عدد میوه ی متوسط

ناهار:

۶۰گرم نان+نصف لیوان کلم پخته شده دارای ۳۰گرم گوشت +سه چهارم لیوان ماست

عصرانه:

۲عدد میوه ی متوسط

شام:

۳۰گرم نان+۲عددتخم مرغ +آب پز+یک لیوان سبزی خورن +سه چهارم لیوان ماست

 

نکته:

برای پخت پز غذاها روزانه ۴قاشوق مربا خوری روغن به کار می رود

رژیم غذایی با ارزش ۱۳۰۰کالری

این رژیم ها که در هر قسمت ارائه می دهیم می توانیم برای لاغری استفاده کنیم کافیست انرژی مورد نیاز بدن بر اساس وزن

که داریم بدست آورده وهر ۲الی ۳روز ۱۰۰ کیلو کالری از آن را کم کنیم تا به وزن ایده آل را بدست آوریم مااز ۱۲۰۰کیلوکالری تا

۳۵۰۰کیلو کالری ارائه می دهیم با توجه به نیازتان از این رژیم تان استفاده کنید می دانیم که برای لاغر شدن باید میزان کالری

وارد شده به بدن را کم کنیم تا به وزن ایده آل برسیم

این رژیم شامل ۵واحد نشاسته ،۴واحدسبزی،۴واحد میوه،۲واحد شیر،۴واحد گوشت و۳ واحد چربی می باشد

مدل اول تقسیم واحدها:

صبحانه:

۲واحد نشاسته ،یک واحد سبزی،یک واحد گوشت

ساعت ۱۰صبح:

۲واحد میوه

ناهار:

۲واحد نشاسته،یک واحد شیر،۲واحد گوشت

عصرانه:

۲واحد میوه

شام:

یک واحد نشاسته ،یک واحد شیر،یک واحد گوشت برای پخت غذاها،روزانه ۳قاشوق مربا خوری روغن مصرف شود

رژیم غذایی طبق مدل اول:

صبحانه:

۶۰گرم نان +۳۰گرم پنیر +یک عدد خیار

ساعت ۱۰صبح:

۲عددمیوه متوسط

ناهار:

دو سوم لیوان برنج پخته+خورش سبزی شامل نصف لیوان سبزی پخته و ۶۰گرم گوشت +سه چهارم لیوان ماست

عصرانه:

دوعدد میوه ی متوسط

شام:

۳۰گرم نان+املت شامل ۲عدد گوجه فرنگی متوسط ویک عدد تخم مرغ +سه چهارم لیوان ماست

 

 

مدل دوم تقسیم واحدها:

صبحانه:

۲واحد نشاسته،۲واحد سبزی،۲واحد گوشت

ساعت۱۰صبح:

۲واحد میوه

ناهار:

یک واحد نشاسته، یک واحد سبزی،۲واحد گوشت

عصرانه:

یک واحد میوه

شام:

یک واحد نشاسته، ۲واحد سبزی، ۲واحد شیر

رژیم غذایی طبق مدل دوم:

صبحانه:

۶۰گرم نان+۶۰گرم پنیر+یک عدد گوجه فرنگی +یک عدد خیار

ساعت ۱۰صبح:

۲عدد میوه ی متوسط

ناهار:

یک لیوان ماکارانی پخته+۶۰گرم گوشت در ماکارانی +یک عدد گوجه فرنگی رنده شده در ماکارانی

عصرانه:

۲عدد میوه ی متوسط

شام:

۳۰گرم نان+یک لیوان ونیم ماست +یک لیوان  سبزی خوردن

نکته:

برای پخت غذاها روزانه ۳قاشوق روغن آنهم روغن زیتون یا کنجد و..به کار رود

 

اگرلاغر نمی شوید

اشخاصی که لاغر بوده اند واکنون چاق شده اند کمتر می بینید که این سوال را می پرسند این سوال بیشتر برای افرادی

است که از اول عمر خود چاق بوده اند این افراد با کمی ورزش وچندی رژیم گرفتن نگاهی به خود می اندازند وبا دلخوری می

گویند که چرا لاغر نشدیم وافکار پوچ واشتباه به سراغ انها می اید که چاقی من ارثی است چرا من که چیزی نخوردم پس چرا

من چاق می شوم وبه هر کس که می رسند می گویند من اب بخورم چاق می شوم اگر می خواهید دلیل ان را بدانید چند دلبل به شما می گوییم

۱-ممکن است که شما در حال لاغری باشید ولی اشتباه فکر می کنید  که لاغرنمی شوید به  طور ظاهری به خود نگاه می

کنید ومتوجه لاغر شدن خود نمی شوید بنابراین ایا مطمئن هستید که با رژیم غذایی همراه با ورزش ،وزن کم نکرده اید وزن

خود را به طور دقیق ،باترازوبکشید واز این طریق در مورد کم کردن وزن قضاوت کنید توجه کنید که مقدار لباس ،ترازو وزمان وزن

کردن شما ثابت باشد اگر ورزش می کنید ووزن کم نکردید بدانید به علت ورزش کردن عضلات شما بزرگتر شده کهبه خاطر این

کار وزن شما کم که نشده هیچ بلکه زیادتر شده در عوض میزان چربی شما کمتر شده

۲-ممکن است فقط ورزش را شروع کرده اید ولی غذای شما بعد از شروع ورزش بیشتر شده است در این صورت هم انرژی

دریافتی وهم انرژی مصرفی شما بیشتر شده است این کار باعث می شود که وزن شما ثابت بماند وکم نشود

۳-ممکن است ورزش باعث کم شدن فعالیت های دیگر شما شده باشد شخصی را در نظر بگیرید که روزانه نیم ساعت پیاده

روی می کند ودر عوض یک ساعت به خواب خود اضافه نموده است او به خاطر این که صبح سرحال باشد بازی فوتبال ،کمک در

خانه و.. را کنار گذاشته است اگر میزان انرژی مصرفی را حساب کنیم متوجه می شویم که در مجموع از زمانی که وورزش را

شروع کرده انرژی مصرفی به جای بیشتر شدن کمتر هم شده است

۴چیزی که مهم است کم شدن انرژی غذای شما می باشد ممکن است رژیم غذایی شما به شکلی است که میزان غذای

شما راکم کرده ولی انرژی غذای شما کمتر نشده است

۵- چنانچه رژیم غذایی شما صحیح بوده و با هیچ یک از مشکلات بالا روبرو نبوده اید بازهم ممکن است در مدت ۱۰-۱۴روز هیچ

وزنی کم نکنید وحتی وزن شما بالتر برود این موضوع به علت جمع شدن اب در بدن می باشد مطمئن باشید که حداکثر پس از

دو هفته شروع به کاهش وزن می کنید البته اگر در این دو هفته وزن اضافه کرده باشید اکنون مدتی طول می کشد تا به وزن

اولیه خود برسید یعنی پس از ۱۵-۲۰روز که از رژیم گرفتن تازه به دزن اولیه خود برسید وسپس شروع به وزن کم کردن کنید

این را اطمینان داشته باشید که اگر درست رزیم بگیرید وهمراه ان ورزش کنید حتما وزن شما کم می شود

کلام اخر:

هیچ تلاشی در دنیا بی نتیجه نمی ماند هیچ فردی با رژیم صحیح ورزش نبوده که لاغر نشده باشد اگر متخصصان ان رابی

نتیجه می دانند به خاطر این که فرد پس از لاغری  دوباره همان رژیم پیش را طی خواهد کرد ودوباره همان فرد قبلی خواهد شد