عوارض جانبی استروئیدها درپرورش اندام

کسانی که از استروئیدها در پرورش اندام استفاده می کنند باید در مورد عوارض آنها اگاهی داشته باشند

*عوارض جلدی وپوستی :

پوست به عنوان وسیع ترین ارگان بدن بوده ودر برابر عوارض جانبی استروئیدها بسیار آسیب پذیر است مشخص ترین تاثیر این

داروها به صورت ناهمواری وزبرشدن پوست دیده می شود که غالبا نیز برگشت پذیر است مشکل بزرگ دیگری که با مصرف این

قبیل داروها در پوست رخ می دهد آکنه وجوش های پوستی است در صورتی که پوست شخص در حالت طبیعی صاف وعاری

از هرگونه جوش باشد با مصرف استروئیدها احتمال بروز وجود داشته ودر صورتی هم که فرد در خالت طبیعی از جوش های

پوستی رنج می برند مصرف این داروهاشرایط را به مراتب بدتر خواهد کرد  عوارض جانبی این داروها به میزان مصرف وهمچنین

ویژگی های منحصر به فرد فیزیولوژیکی افراد بستگی داشته واز فردی به فرد دیگر متفاوت است آکنه وعوارض پوستی بیشتر

در زنان ورزشکاردیده می شود پارگی  وکشیدگی پوست نیز با مصرف این داروها رخ می دهد که غالبا مربوط به اثرات مستقیم

استروئیدها نبوده وتنها به دلیل تفزایش حجم ناگهانی عضلات به وجود می اید تنها راه مقابله با این عارضه تعدیل سرعت رشد

عضلات است که البته چندان هم مورد پسند ورزشکاران نیست استفاده از کرم ها وژل های نرم کننده نیز در کاهش میزان این

عارضه مفید واقع می شود

 

ریزش موی سر وطاسی:

مصرف استروئیدها باعث طاسی یر نمی شود اما در مورد کسانی که مستعد ریزش موی سر وطاسی باشند باعث تشدید ویا

بروز زودرس این عارضه می گردد استروئیدها به راحتی در بدن به (دی هیدروکسی تستوسترون ) تبدیل می شوند واین ترکیب

باعث تشدید ریزش مو در انسان می شود نکته امیدوار کننده اینکه ریزش موی سر که متعاقب مصرف استروئیدها درانسان رخ

می دهد به طور تقریبی ۹۹%موقتی بوده وبا قطع مصرف دارو به مرور زمان برطرف می گردد

عوارض فیزیکی وجسمی:

مصرف طولانی مدت استروئیدها مخصوصا استروئیدهای اندروژن هم در مردان و هم در زنان باعث افزایش حالت های تهاجمی

ورفتارهای خشن خشم وحتی رفتارهای غیر اجتماعی می گردد بسیاری از ورزشکاران از این عارضه استقبال کرده وآن را به

حساب فواید  این داروها می نویسند اما حقیقت این است که عارضه بیشتر ازآکنه مفید باشد خواهد بود

خشم وعصبانیت در بسیاری از موارد باعث برهم خوردن روابط دوستی وبروز خرابکاری ورفتارهای غیر قابل کنترل در فرد می

شود بهترین راه حل برای این مشکل محدود کردن میزان مصرف استروئیدها ومخصوصا استروئیدهایاندروژن خواهد بود از دیگر

عوارض این داروها می توان به احساس سرخوردگی وافسردگی ناشی ازآن اشاره کرد زمانی که فرد با مصرف این داروها به

جثه ای تنومند وعضلانی ستبر وبرجسته خود می نازد کاملا خشنود وراضی است اما با قطع مصرف دارو وبا افت محسوس

شریط بدنی دچار افسردگی می شود

بروز علائم زنانگی در مردان:

مرصرف افراطی تستوسترون باعث تبدیل شدن مقدار زاید این هورمون به استروژن وهورمون های جنسی زنانه شده ومنجر به

بروز برخی علائم زنانگی مثل:تمایل بدن به ذخیره سازی چربی ژنیکوماستی وحتی شل شدن عضلات می شود این علائم

معمولا زمانی رخ می دهند که فرد پس از یک دوره نسبتا طولانی مصرف استروئیدها مصرف این داروها را قطع کرده باشد در

این مرحله میزان (استروژن ) در بدن بالا بوده ومیزان ترشح طبیعی هورمون های جنسی مردانه نیز تحت تاثیر مصرف داروها به

شدت کم شده است به منظور جلوگیری از این عارضه وبه حداقل رساندن میزان خطرات آن می توان به همراه مصرف

استروئیدها از آنتی -استروژن هایی همچون (نولوادکس)،(پروویرون)(تسلاک)،(فلووتستین) استفاده کرد این علائم وعوارض

موقتی بوده وبا قطع مصرف دارو به مرور زمان بهبود می یابند

بروز علائم مردانگی درزنان:

از جمله عوارض برگشت ناپذیر این دارو ها که اغلب در زنان دیده می شود می توان به افزایش رشدموهای زائد در صورت وبدن

خشونت صدا بزرگی کلیتوریس اختلالات قاعدگی،افزایش میل جنسی آکنه ریزش موی سر طاسی اضطراب افسردگی،افزایش

حالت های تهاجمی وتغییرات نگران کننده جلدی اشاره کرد این علائم معمولا با مصرف طولانی مدت آندروژن ها در بدن رخ داده

وشدت آن نیز ازفردی به فرد دیگر متفاوت است

عوارض قلبی-عروقی :

احتمال بروز ناراحتی های قلبی نیز با مصرف استروئیدهای آنابولیک وآندروژن ها افزایش می یابد مصرف این داروها باعث

افزایش کلسترول خون ودر نتیجه باعث ایجاد تنگی عروق شده وسلامت فرد را به مخاطره می اندازد برای پیشگیری از افزایش

بی رویه میزان کلسترول،ضروری است که قبل از اقدام به مصرف استروئیدها از پزشک معالج خود کسب تکلیف کنید همچنین

توصیه می شود که در دوره های مصرف هورمون های استروئیدی نیز مرتبا با پزشک متخصص در ارتباط باشید ورزشکاران جوان

تر کمتر در معرض خطر انداما عمل به توصیه های ذکر شده ضامن سلامتی شما خواهد بود از دیگر عوارض این داروها می توان

به فشارهای روانی،افزایش فشار خون وافزایش سریع وزن بدن اشاره کرد ذکر این نکته نیز ضروری است که غالبا با قطع مصرف

این داروها میزان کلسترول خون نیز به تریج به حالت طبیعی خود باز می گردد

هاش-سی-جی داروی پرطرفدار پاکسازی در بدنسازی

این ترکیب دارویی استروئید یا آندروژن نبوده ونوعی هورمون پروتئینی است که به طور طبیعی در جفت جنین زنان باردار یافت

می شود این دارو از ادرا زنان حامله وباردار استحصال می گردد چرا که این ترکیب به صورت طبیعی واز طریق ادرار از بدن زنان

باردار دفع می شود (HCG) که امروزه به بازار عرضه می شود به صورت ماده ای خشک است که می تواند هم توسط زنان وهم

توسط مردان به کار گرفته شود فرم تزریقی این دارودرزنان علاوه بر تحریک فرایند تخمک گذاری ،موجب تکمیل آخرین مرحله از

تکامل تخمک نیز می گردد این دارو در مردان باعث تحریک ترشح هورمون های آندروژنیک می شود وبه همین علت نیز مردان

برای افزایش میزان ترشح هورمون تستوسترون از این دارو استفاده می کنند این دارو معمولا به همراه داروهای استروئیدی یا

بعد از تکمیل دوره مصرف آنها به کار گرفته می شود بازگشت دوباره سطح هورمون تستوسترون به حد طبیعی آن معمولا

مستلزم صرف زمانی نسبتا طولانی است وبه همین علت نیز ورزشکاران اغلب پس از قطع مصرف استروئید ها دوره پر اشوب

کاهش حجم وقدرت عضلانی را تجربه می کنند استفاده از داروی (HCG) پس از قطع مصرف داروهای استروئیدی طول این دوره

پر  تنش را به خوبی کاهش می دهد این دارو به سرعت باعث افزایش ترشح طبیعی هورمون های آندروژنیک  دربدن می شود

این دارو همچنین در مواردی که استفاده دیوانه وار وطولانی مدت از داروهای هورمونی باعث تحلیل رفتن بیضه ها می شود

موثر واقع شده وشخص را سریعاً به حالت اولیه باز می گرداند  علاوه بر این استفاده همزمان این دارو با مصرف استروئیدها از

آترونی و کوچک کردن بیضه به نحو مطلوبی  جلوگیری می کند بسیاری از ورزشکاران این دارو رادر دوره های ۲الی ۳هفته ای

ودر خلال مصرف داروهای استروئیدی به کار می برند کاهش شدید میل جنسی وکاهش تولید اسپرم در مردان به راحتی با این

دارو قابل درمان است بسیاری از ورزشکاران این دارو را پس از اتمام دوره مصرف استروئیدها به کار می برند این عمل از افت

ناگهانی قدرت وحجم عضلانی جلوگیری کرده وامکان از سرگیری تمرینات را برای وی فراهم می کند این دارو اگر چه باعث

افزایش مطلوب سطح ترشح هورمون های مردانه می شود اما به طور کامل نمی تواند از افت ناگهانی ومحسوس قدرت وحجم

عضلانی که معمولا بلافاصله پس از قطع مصرف استروئید ها حادث می شود جلوگیری کند اغلب ورزشکاران پس از مصرف این

دارو وقبل از شروع دوره دیگری از مصرف آنابولیک های استروئیدی معمولا یک دوره از کلوماید یا کلن بوترول بهره می گیرند.

طریقه مصرف:

(HCG) تاثیر شناخته شده واثبات شده ای برفرایند چربی سوزی اشتها یا احساس گرسنگی ویا تجمع چربی در بدن نداشته

است تزریق ۶۰۰۰۰واحد از این دارو افزایش مطلوب سطح ترشح هورمون تستوسترون در عرض ۶روز آتی را تضمین می کند

دز۱۵۰۰ واحدی از این دارو افزایش ۲۵۰الی ۳۰۰درصدی هورمون تستوسترون در بدن می شود ورزشکاران باید هر ۵روز یک

آمپول از این دارو را تزریق کنند این دارو نسبتا پایدار وطولانی اثر بوده ونیازی به تکرار تزریق در دوره های کمتر از ۵روز نیست دز

موثر این دارو برای ورزشکارن ۲۰۰۰الی ۵۰۰۰واحد در هر بار تزریق است که باید هر ۵روز یکبار نیز یک تزریق انجام شود.

مژده مژده:

یک خبر خوش برای بدنسازان عزیز محصولات اصل و مجوز دار را می توانید بدون واسطه خریداری کنید و یک خرید به یاد ماندنی

را تجربه کنند برای خرید به لینک هیدرووی اپتیموم مراجعه کنید

عوارض جانبی:

عوارض جانبی این دارو تقریبا مشابه با عوارض جانبی تستوسترون های تزریقی است افزایش میزان ترشح تستوسترون در بدن

در بسیاری از موارد منجر به ژنیکوماستی می گردد به همین دلیل نیز اغلب ورزشکاران با تجربه این دارو به همراه یک داروی

آنتی استروزن دیگر مصرف می کنند این دارو همچنین در مردان باعث افزایش تمایلات جنسی می گردد دزهای بالای این دارو

باعث آکنه و همچنین احتباس آب واملاح در بدن می شود مصرف (HCG) ممکن است باعث افزایش فشار خون وبرهم خوردن تعادل روانی گردد

نکته:

آمپول (HCG) اندکی غیر عادی بوده داروهای دیگر متفاوت است ماده اصلی این دارو به صورت پودر سفید وخشکی است که

فشرده شده وبه صورت جامد در شیشه های حاوی این دارو قرار داده شده است هر بسته از آمپول های این دارو حاوی مایع

تزریقی دیگری است که در اصل (سدیم کلرید) بوده وحلال داروی اصلی به شمار می رود این مایع در شرایط استریل باز شده

وبه درون محفظه حاوی ماده خشک اصلی تزریق شده وکل این دو ترکیب به صورت عضلانی  تزریق می شود اگر چنانچه فقط

قسمتی از این دارو را تزریق می کنید مابقی آن را در درون یخچال نگهداری کنید چرا که این دارو حتما باید در دمایی پایین تر از

۲۵ درجه سانتی گراد نگهداری شود (HCG) دارویی نسبتا گران قیمت است این دارو در بازارهای جهانی به ازای ۳۶الی ۴۵دلار

برای سه عدد آمپول ۵۰۰۰واحدی عرضه می شود.

 

 

آکوتان داروی از بین برنده جوش های بدنسازان

این دارو،ترکیب بسیار پر قدرتی است که برای درمان آکنه وجوش های پوستی به کار می رود افراد معمولا با ۴الی ۵ماه

استفاده مداوم از این دارو که (Isotretinon) نیز خوانده می شود حتی تایک سال پس از قطع مصرف نیز از گزند آکنه وجوش

های پوستی درامان خواهند بود این دارو با کاهش میزان ترشحات غدد پوست (که چربی از خود ترشح می کنند )باعث کم

شدن تدریجی ودر نهایت از بین رفتن جوش های پوستی می شود داروی دیگری را نمی توان مثال زد که به این سرعت جوش

ها را از بین ببرد

طریقه مصرف:

مصرف این دارو،به همراه غذا،میزان جذب آن را افزایش خواهد داد همچنین مصرف این دارو در طولانی مدت ،درمان قطعی آکنه

نیز خواهد بود گفته می شود که این دارو برای پاک سازی پوست نیاز به دوره درمان نسبتا طولانی مدت دارد پوست شما ماه

ها وحتی سال ها پس از قطع مصرف این دارو نیز پاکیزه وعاری از جوش وآکنه باقی خواهد ماند امابا این وجود ودر برخی موارد

جوش  های پوستی پس از یکسال ،دوباره در پوست ظاهر می شوند در مواردی که جوش های پوستی از نو ظاهر می شوند

،مصرف آنتی بیوتیک یا امتحان دوباره همین دارو توصیه شده است میزان مصرف این دارو بسته به میزان عرضه وبا مشورت پزشک معالج تعیین می شود

عوارض جانبی:

شاید مهمترین عارضه جانبی این دارو ،تاثیر منفی آن بر جنین در زنان باردار باشد بنابراین مصرف این دارو در دوران حاملگی

ممنوع است از عوارض جانبی  این دارو می توان به خشکی وخارش پوست،جاری شدن خون از بینی،مشکلات بینایی،ریزش موقتی موی سر،درد مفاصل درد های معده وشکم ناراحتی های روانی و افسردگی اشاره کرد

توجه:

برای کم کردن از عوارض این دارو ،مصرف ۴۰۰واحد از ویتامین Eدر روز وبه همراه آن توصیه شده است این دارو به صورت قرص

های ۱۰میلی گرمی ودر بسته های ۳۰تایی عرضه شده است

آریمیدکس داروی کم کننده عوارض

مصرف استروئیدها در دزهای بالا وبرای دوره های طولانی مدت یقینا عوارض نگران کننده ای از قبیل :کاهش محسوس تولید

هورمون های جنسی مردانه،افزایش احتباس اب واملاح ،افزایش فشار خون رشد موهای زائد در بدن تبدیل استروئید ها به

استروژن وبروز علائم زنانگی در مردان ژنیکوماستی وده ها عارضه دیگر را به دنبال دارد که قصد ما این است که ورزشکاران پس

از مصرف یا قطع دوره به منظور کم کردن از میزان عوارض استروئید ها یا به حداقل رساندن ان از این دارو ها استفاده کنند

آریمیدکس:

آریمیدکس استروئیدنیست بلکه هورمونی است که اغلب بدنسازان برای پیشگیری ومقابله با تجمع واحتباس آب در بافت ها

وهمچنین پیشگیری از عارضه ژنیکوماستی که اصطلاحا نوک سینه نیز خوانده می شود ومتعاقب استفاده از تستوسترون

وآندروژن ها در بدن ایجاد می شود از آن استفاده می کنند این محصول به شکل قرص های ۱میلی گرمی در بسته های ۲۸

تایی در بازار موجود است فرم مایع این دارو پس از ماه می سال ۲۰۰۱به صورت بطری های ۲۰میلی لیتری عرضه شده است

که هر میلی لینر آن حاوی ۴میلی گرم ترکیب اصلی است قیمت (آریمدیکس)در فرم مایع بسیار پایین تر از فرم کپسول آن

است (fDA) با مصرف این دارو در درمان سرطان سینه زنان یائسه ای که پس از تکمیل دوره درمان با تاموکسیفن با پیشرفت دوباره سرطان مواجه می شوند موافقت کرده است

طریقه مصرف:

ورزشکارانی که روزانه ۲۵/.الی ۱میلی گرم از این دارو را مصرف کرده اند از نتایج کار احساس رضایت کرده اند

توصیه:

در صورت عدم دسترسی به دارو های (نولوداکس)و(کلوماید)می توانید به جای آن از این دارو استفاده کنید

احتیاط:

مصرف این دارو در مواردی که شخص نسبت به (آناستروزول)حساسیت داشته باشد ممنوع است

عوارض جانبی:

تنگی نفس ،سرگیجه اسهال ،استفراغ،سردرد،ضعف،وبی حالی،سرفه،خشکی دهان،خارش های پوستی،عرق زیاد،دردهای

شکمی واستخوانی، از دیگر عوارض این دارو که کمتر شایعند می توان به موارد زیر اشاره کرد ،افزایش وزن،خستگی احساس

سرما تب درد سینه ها وخارش های شدید پوستی فرم مایع این دارو (لیکیدکس)نیز نامیده می شود

تستوسترون چیست ومصرف آن

این دار، هم مانند اکسی متولون در ایران وتوسط تولیدکنندگان داخلی تولید می شود این ترکیب،هورمونی نرساز است که

دریاخته های بینابینی بیضه ها وتحت تاثیر هیپوفیز ساخته می شود این هورمون،رشد ونگهداری اندام های جنسی مردانه و

خصوصیات جنسی ثانویه را کنترل می کند تستوسترون میل وفعالیت جنسی را افزایش داه وممکن است باعث افزایش

احتباس آب ونیتروژن واملاح معدنی نیز بشود که دراثر این عوامل ،رشد استخوان ها تقویت می شود علاوه براین تستوسترون

اقرات آنابولیکی نیز دارد تصور می شود تستوسترون در برخی از ارگان های بدن به هیدروتستوسترون تبدیل گردد که این ماده

بسیار فعال تر از ترکیب اولیه است تستوسترونی که از طریق گوارشی جذب بدن می شود غالبا قبل از رسیدن به جریان خون

متابولیزه شده واز بین می رود

طریقه مصرف:

دز مصرفی این دارو به صورت تزریق عضلانی ۱۰تا۲۵میلی گرم به صورت ۲یا ۳بار در هفته توصیه شده است اما گاه میزان مصرف

را تا ۱۰۰میلی گرم و۴بار در هفته نیز بالا می برند مصرف مداوم این دارو برای بیش از ۳ماه توصیه نمی شود

عوارض جانبی:

احتباس نیتروژن ،سدیم آب افزایش میزان کلسیم در بدن بسته شدن زودرس (اپی فیز)در سنین رشد وکوتاهی قدی مفرط

،نعوظ مداوم ،هیجان،بی خوابی،احساس یرما،رقیق شدن خون وخونریزی بروزعلائم مردانگی در زنان رویش موهای زاید در بدن

،کلفت شدن صدا و….ازدیاد مصرف آن در مردان در طولانی مدت،باعث توقف اسپرم سازی وهمچنین استحاله لوله های منی

ساز شده ودر نتیجه منجر به عقیمی فرد می گیرد تستوسترون به شکل آمپول های ۲۵و۵۰و۱۰۰و۲۵۰میلی گرمی تهیه شده

ودر داروخانه ها عرضه می گردد این دارو در بازار های جهانی به اسامی تجارتی (اورتن)و(تستوسترون) معروف شده است

اکسی متولون داروی ساخت ایران

این دارو در ایران وتوسط تولید کنندگان ایرانی ساخته می شود این دارو همانند تستوسترون عمل می کند با این تفاوت که

خواص انابولیکی این ترکیب تقویت واثرات آندروژنیک آن نیز تضعیف شده است این دارو با احتباس کلسیم،سدیم،وکلرورفسفات

وآب،باعث افزایش وزن ورشد استخوان ها می گردد اکسی متولون به طور عمده در درمان کم خونی ها وبرای تقویت ساخته

شدن گلبول های قرمز تجویز می شود

طریقه مصرف:

دزمصرف پزشکی این دارو بین ۱الی ۵میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن تشخیص داده شده است اما در موارد خاص

می توان مقدارمصرف را تا روزانه ۱۰میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن نیز افزایش داد

عوارض جانبی:

عوارض جانبی این دارو تقریبا با عوارض تستوسترون مشابه است اما علاوه بر ان اختلال عمل کبد وزردی (یرقان) با دزهای

عادی نیز شایع است این دارو به صورت قرص های( ۵۰و۵) میل گرمی تولید شده ودر داروخانه های داخل به وفور یافت می

شود این دارو در بازارهای جهانی با نام تجاری (آدروید) به فروش می رسد

دیانابول چیست وطریقه مصرف آن

دیانابول استروئیدی خوراکی است که تاثیری مطلوب بر متابولیسم پروتئین داشته وباعث افزایش سنتز پروتئین در بدن وموازنه

مثبت نیتروژن ودر نتیجه افزایش حجم وقدرت عضلانی می شود دیانابول اثرات آنابولیک وآندروژنیک بسیار قدرتمندی دارد وبه

همین خاطر نیز در بین ورزشکاران از محبوبیت ویژه ای برخوردار است افزایش وزنی معادل ۲الی ۴پوند در هفته در طول ۶هفته

اول مصرف کاملا طبیعی وقابل پیش بینی است افزایش وزن حاصل شده به راستی مربوط به ذخیره شدن پروتئین در عضلات

بوده وناشی از افزایش واقعی توده عضلانی است با استفاده از داروهای نولوادکس و پرویرون می توان عوارض دیانابول را تا حد

زیادی مهار کرد ومصرف ان راحتی تا چند روز قبل از مسابقه اصلی ادامه داد

طریقه مصرف:

دز موثر این دارو ۱۵الی ۴۰میلی گرم در روز تشخیص داده شده است کسانی که به تازگی اقدام به مصرف استروئیدها می

کنند ویا این دارو را برای اولین بار تجربه می کنند نباید دز مصرف روزانه را از ۲۰گرم فراتر ببرند مصرف مداوم این دارو نباید بیش از

۸الی ۱۰هفته به طول بیانجامد در صورتی که پس از هفته هفتم مصرف با کاهش محسوس اثرات این دارو مواجه شدید با

مصرف(دورابولین)(۲۰۰میلی گرم در هفته) یا (پریموبولان)۲۰۰میلی گرم در هفته می توانید اثرات آنابولیکی  آن را تشدید کنید

اما متوجه باشید که مصرف تستوسترون در این مرحله تحت هیچ شرایطی توصیه نمی شود برای کسانی که به پیشرفتی برق

آسا می اندیشند مصرف ۲۰الی ۳۰میلی گرم دیانابول و۲۰۰الی ۴۰۰میلی گرم دکادورابولین در روز آثار معجزه آسایی را به دنبال

خواهند داشت مصرف همزمان این دارو با اکساندرولون  ویا وینسترول بیشتر به افزایش قدرت بدنی منجر خواهد شدتا حجم

عضلانی برای افزایش همزمان این دارو با سوستانون یا تستوسترون  به صورت ۲۵۰میلی گرم در هفته ویا دکادورابولین به

صورت ۲۰۰میلی گرم در هفته توصیه می شود به دلیل اینکه این دارو باعث افزایش احتباس آب واملاح در بدن شدن وعوارضی

همچون ژنیکوماستی را به دنبال دارد مصرف ان باید با احتیاط کامل انجام گیرد در صورتی که با مصرف نولوادکس یا پروویرون

موفق به مهار کردن عوارض جانبی این دارو شده اید به منظور تشدید فرایند عضله سازی می توانید همزمان با ان از داروهای

پارابولان وینسترول،ماسترون،اکساندرولون و…..نیز می توان استفاده کرد

عوارض جانبی:

این دارو اگر چه عوارض جانبی فراوانی دارد اما مصرف روزانه ۲۰ میلی گرم از ان عوارض جانبی چندانی را در پی نخواهد داشت

این دارو به دلبل ترکیب قلیایی ۱۷آلفایی که در فرمول شیمیایی خود دارد برای کبد سمی است دیانابول وزن بدن را به سرعت

افزایش وبا افزایش احتباس اب واملاح در بدن فشار خون را نیز به طور قابل ملاحظه ای بالا می برد  این دارو در بدن به راحتی

به استروژن وهورمون های جنسی زنانه تبدیل شده وبه عارضه ژنیکوماستی در مردان ختم می شود وبه همین دلیل نیز مصرف

نولوادکس و پروویرون برای مهار کردن عوارض این دارو وبه همراه آن ضروری است به دلیل خواص آندروژنیکی بسیار قدرتمندی

که این دارو از خود نشان می دهد علائمی همچون آکنه وجوش های پوستی در نواحی گردن ،سینه،پشت وشانه ها وصورت

نیز با مصرف این دارو شایع است این دارو همچنین در بدن به راحتی به دی هیدروتستوسترون تبدیل شده وباعث ریزش موی

سر در مردان می شود پس از قطع مصرف این دارو ودفع اب واملاح ذخیره شدن در عضلات افت محسوس قدرت وحجم عضلانی

نیز اجتناب ناپذیر است قیمت هر بسته هزار عددی از قرص های دیانابول در بازار های جهانی از ۵۰۰تا ۱۰۰۰دلار متغیر است

سوسپانسیون تستوسترون چیست

ترکیب قابل تزریق دیگری از تستوسترون که در ورزش های قدرتی مورد استفاده قرار می گیرد سوسپانسیون تستوسترون

است درقسمت های بعدی در مورد تستوسترون محلول در آب توضیح خواهم داد این اطلاعات برای کسانی که به راحتی وبه

وفور از سوستانون ۲۵۰با تستوسترون دپو استفاده می  کنند کاملا مفید خواهد بود در سال های دهه ۴۰در اروپا،ارتش آلمان

برای افزایش حالت های تهاجمی وتقویت بنیه افراد مسلح وهمچنین برای جبران سوء تغذیه زندانیان از تستوسترون های

تزریقی استفاده می کرده است وزنه برداران روسی در طی همین دهه از ترکیبات حاوی تستوسترون بهره گرفتند و رکوردهای

جهانی را جابه جا کردند ترکیبات استفاده شده درآن زمان تستوسترون های خالص بوده وفقط چند ساعت در بدن به صورت پایدار باقی می ماند وبه همین علت نیز تزریق های پی در پی را ایجاب می کردند

طریقه مصرف:

مردان به منظور افزودن بر سفتی عضلات خود معمولا از ۱۰الی ۱۴روز قبل از رقابت های اصلی اقدام به مصرف این دارو می

کنند استفاده از این دارو به همراه بارگیری هیدرات کربن آثار مثبت رضایت بخشی را به دنبال خواهد داشت ورزشکاران قبل

ازمسابقات  با قطع یا محدود کردن مصرف کربوهیدرات ها بدن را از این ترکیبات خالی کرده وسه روز قبل از شروع مسابقه با

افزودن ناگهانی بر میزان مصرف آنها دررژیم روزانه غذایی،عضلات را از هیدرات کربن اشباع می کنند شما با مصرف روزانه

۵۰الی۱۰۰میلی گرم (سوسپانسیون تستوسترون)نتایج بهتری از این بارگیری کسب خواهید کرداین ترکیب به طور قابل توجهی

باعث ذخیره شدن گلیکوژن در عضلات شده وبه دلیل محلول بودن درآب نیز تقریبا به محض تزریق شدن اثر می کند از این دارو

به ندرت در دوره های افزایش وزن استفاده می شود مصرف روزانه یا یک روز در میان ۱۰۰میلی گرم از این دارو باعث افزایش

سریع وزن وقدرت نیز خواهد شد با این وجود معمولا در طول چندین روز پس از قطع مصرف این دارو اثرات مثبت آن نیز از بین خواهد رفت

عوارض جانبی :

عوارض جانبی این دارو نیز تقریبا همانند عوارض جانبی استرهای تستوسترون گزارش شده است بخشی از این دارو در بدن

تبدیل به دی هیدروتستوسترون گردیده ومنجر به آکنه وریزش موی سر می شود استفاده از این دارو در زنان باعث بروز علائم

مردانگی نیز می شود افزایش میل جنسی در هر دو جنس نیز با مصرف این دارو گزارش شده است از دیگر عوارض این دارو

می توان به زنیکوماستی  بزرگی پروستات وپرخاشگری اشاره نمود

سوستانون ۲۵۰ومحبوبیت ان در پرورش اندام

این دارو شامل ۳۰گرم تستوسترون پروپیونات ۶۰ میلی گرم تستوسترون فنیل پروپیونات ۶۰میلی گرم تستوسترون ایزوکاپروات

وبالاخره  ۱۰۰میلی گرم تستوسترون دکانوات است این دارو از نظر تاثیر آنابولیکی بسیار موثر تر از دارو های دیگر بوده ودر نزد

ورزشکاران قدرتی نیز بسیار محبوب است این دارو همانگونه که ذکر شد ترکیبی از چهار گروه تستوسترون است که این گروه

ها در ترکیب با هم بسیار موثرتر از حالت تک محصولی عمل می کنند از دیگر خواص این دارو می توان به این مورد اشاره کرد

که بلافاصله پس از تزریق جذب بدن شده وهفته ها نیز به صورت فعال باقی می ماند به  واسطه دکانوات موجود در ترکیب خود

این دارو تا ۳الی ۴ هفته در بدن به صورت فعال باقی می  ماند وهمچنین به خاطر پروپیونات موجود در ترکیب این دارو اثرات

آنابولیکی آن حداکثر تا یک روز پس از مصرف به اوج خود می رسد این دارو علاوه بر خواص آندروژنیکی اثرات آنابولیکی بسیار

قدرتمندی نیز داشته واز این رو برای افزایش حجم وتوده عضلانی کاملا مناسب است با مصرف این دارو افزایش وزن وافزایش

حجم عضلانی به سرعت حاصل می شود این دارو در مقایسه با تستوسترون ها کمتر باعث احتباس اب واملاح شده واضافه

وزن ناشی از مصرف ان نیز غالبا خشک تر ومطلوب تر است

طریقه مصرف:

این نکته قابل ذکر می باشد که دزهای کم این دارو به اندازه دز های بالای ان موثر عمل می کند سوستانون معمولا به صورت

۱هفته یا  ۱۰روز یک بار تزریق شده وز مصرف این دارو نیز از ۲۵۰میلی گرم در هر ۱۴روز تا ۱۰۰۰میلی گرم در روز متغیر است با

این توضیح که مقدار آن ۲۵۰الی ۱۰۰۰میلی گرم در هفته توصیه شده است دز ۵۰۰میلی گرم در هفته کاملا مناسب است اما

در صورتی که به همراه این دارو از دیگر استروئید های خوراکی دیگر نیز استفاده می کنید میزان مصرف ان را به ۲۵۰میلی گرم

در هفته کاهش دهید برای رسیدن به نتایج بهتر مصرف این دارو به همراه دکا دورابولین دیانابول  یا آنادرول توصیه شده است

عوارض جانبی:

عوارض جانبی این دارو نیز همانند عوارض جانبی داروی تستوسترون انانتات است با این تفاوت که عوارض ان در مقایسه با

انانتات از شدت کمتری برخوردار بوده ودر موارد کمتری نیز بروز  می کند بسته به میزان دز مصرف شده و زمینه موجود در فرد

عوارضی همچون :افزایش تحریکات جنسی ،اکنه،افزایش حالت های تهاجمی،چرب شدن پوست،طاسی وریزش موی سر

وکاهش روند طبیعی ترشح هورمون تستوسترون دربدن قابل پیش بینی است عوارضی همچون ژنیکوماستی واحتباس آب

واملاح اگر چه از عوارض شایع این دارو نیست اما در دزهای بالا ممکن است مشاهده شود ماده موثر این دارو تستوسترون بلن

است این دارو به صورت آمپول های ۲۵۰میلی گرم در میلی لیتر وتحت عناوین تجارتی گوناگون از قبیل:

durandron  sostenon250   systonon

ماسترون استروئیدی باارزش برای بدنسازان

ماسترون استروئیدی بسیار با ارزش برای بدنسازان است محبوبیت جهانی این دارو دربین ورزشکاران بیشتر ناشی از

مشخصات و ویژگی های خارق العاده  آن است (دروستانولون پروپیونات) مشتقی سنتتیک از (دی هیدروتستوسترون) است

این مسئله باعث شده که (ماسترون) در بدن تبدیل به استروژن نشده وموجب بروز خواص زنانه در فرد نگردد این دارو را می

توان برجسته ترین آندروژن حال حاضر جهان نامید که ورزشکاران با مصرف آن وبدون واهمه از افزایش سطح هورمون های زنانه

در بدن موفق به افزایش مطلوب میزان هورمون های زنانه در بدن موفق به افزایش مطلوب میزان هورمون های آندروژن در بدن

می شوند  این دارو به خوبی باعث سفت تر وبرجسته تر شدن عضلات می گردد البته ذکر این نکته نیز ضروری است که این

دارو به طور خودکار ودر همه کسانی که از ان بهره می گیرند موجب سفتی وخشک شدن عضلات نمی گردد پیش نیاز لازم

برای این کار میزان پایین چربی افرادی است که قصد استفاده از این دارو را دارند مصرف (ماسترون) در مواردی که فرد چربی

انباشته چندانی نیز نداشته باشد به راحتی می تواند عضلات گوشتالود وآبدار را به عضلاتی خشک و سفت وپیچ در پیچ تبدیل

کند مصرف (ماسترون)اگر برای این منور صورت بگیرد بهتر است که در چهار هفته آخر رزیم مسابقات مصرف شود

نکته:

ماسترون را معمولا همراه استروئید های دیگر مثل وینسترول پارابولان پریموبولان اکساندرولون وهمچنین تستوسترون پروپیونات موثر واقع می شود

طریقه مصرف:

دز معمول این دارو برای ورزشکاران در حدود ۱۰۰میلی گرم و۳بار در هفته است ماده (دروستانولون پروپیونات) در بدن به سرعت

شکسته شده وازاد می شود وبه همین علت نیز تزریق منظم ومداوم این دارو ضروری است تجزیه شدن سریع این دارو احتمال

مثبت شدن تست دوپینگ ورزشکاران را نیز به حداقل می رساند  از انجایی که ترکیبات پروپیونات وماده شیمیایی

(دروستانولون) در بدن پایداری چندانی نداشته وسریعا تجزیه می شود استفاده از این دارو حتی در هفته های آخر رژیم ودوره

هورمون های زنانه در بدن واهمه دارند به راحتی می توانند از این دارو استفاده کنند مصرف این دارو به همراه داروهای یاد شده

علاوه بر افزایش شدت حتی مدت تاثیر این دارو را افزایش خواهد داد

عوارض جانبی:

(ماسترون) برای کبد سمی نبوده وباعث افزایش احتباس آب واملاح نمی شود ودر نتیجه فشار خون بالا وهمچنین ژینکوماستی

نیز نمی شود عارضه احتمالی این دارو آکنه واحتمال ریزش  موی سر خواهد بود چرا که (دی هیدروتستوسترون)برروی گیرنده

های آندروژنیک پوست مخصوصا پوست سر بسیار موثر است