نکات مهم در انتخاب همسر

انتخاب همسر:

یکی از مهمترین مسائل مربوط به ازدواج مسائله انتخاب همسر می باشد وویژگی های است که باید درزن مرد وجود داشته

باشد دختر وپسری که با هم قصد ازدواج دارند باید نسبت به یکدیگر شناخت کامل داشته باشند ومعیارهایی را که برای یک

زندگی توام با آسایش و آرامش مورد نیاز است باید بررسی گردد چرا که هر گونه سهل انگاری وتصمیم با عجله در آینده باعث

بروز مشکل وپشیمانی های متعدد می شود انتخاب همسر مثل خرید لباس نیست که اگر در نگاه اول خوب بود وپس از مدتی

پشیمان شدی بخواهی آن را عوض کنی ودر برخی روایات گفته شده که( همسر انسان مثل گردنبند می ماند که به گردن اویخته باشد پس دقت نما که چه چیزی به گردن خود می آویزی)

*هم کفو ومانند هم بودن:

یکی از معیارها  زن وشوهر هم مانند هم بودن است میان زن ومرد باید توافق فکری وتناسب روحی واخلاقی باشد ودو همسر

از نظرفرهنگ خانوادگی وروحیات هم سطح یکدیگر می باشند تابتوانند به خوبی یکدیگر را درک کرده وکانون زندگیشان را گرم و

پررونق نگه دارند درصورتی که زن ومرد از لحاظ معنوی وازلحاظ مادی وسن سال ،تحصیلات و….بایکدیگر فاصله بسیار داشته

باشند به دلیل این که نمی توانندبا یکدیگر روابط مورد نیاز را برقرار سازند  طولی نمی کشد که زندگیشان ازهم خواهد پاشید

*درستی ،پاکدامنی وپاکی:

ازدواج با همسرآلوده وگناهکار وبد اخلاق ،اگر چه دارای ثروت وپست مقام باشد جز رنج وعذاب در زندگی زناشویی چیزی به

همراه نخواهد داشت بدین جهت خداونددر مقام بیان ویژگی همسران بهشتی به پاک بودن آنها اشاره می کند  واز پیشوایان ما آمده پرهیز کنید از زن زیبارویی که در جایگاه آلوده پرورش یافته باشد

*اختیار کامل زن ومرد:

پیوند زن وشوهر وقتی مایه آرامش خاطر می گردد که بین آنها تناسب وتوافق اخلاقی وفکری وجود داشته باشد واین امر

حاصل نمی شود مگر آنکه آنها در انتخاب یکدیگر آزادی و اختیار داشته باشند و در انتخاب یکدیگر هیچ گونه تهدید واجباری

نداشته باشند  وبه اجبار ازدواج اقدام ننمایند تجربیات نشان داده که دختر وپسری که از روی اجبار وتهدید وبدون هیچ گونه علاقه ای باهم ازدواج کردند از ازدواج خود هیچ بهره ای نبرده اند

*تناسب درفرهنگ -واجتماع:

زن وشوهری که باهم ازدواج می کنند باید با هم از لحاظ فرهنگی تناسب داشته باشند اگر مردی که فعالیتش علمی

وپژوهشی باشد اهل بریز بپاش ،زیاد مسافرت نرفتن، ساده زیستن ،تفریح زیاد نرفتن و…نباشد بازنی که تجملاتی ،ول خرج،اشرافی زندگی کردن،زیاد مسافرت رفتن باشد دچار اختلاف  می شوند

*هماهنگی روحی:

روحیات هر نفرباهم فرق دارد اگر زن وشوهری از نظر روحی با هم فرق داشته باشند بل فرض مثال مرد اهل معاشرت بادیگران

،جنب وجوش ،تحرک زیاد،بگو وبخند باشد و زن اهل تمرکز برخود ،عدم ارتباط با دیگران ،تفکر زیاد،گوشه گیر بودن و…باشد در زندگی مشترک با مشکل مواجه می شوند

 

*تناسب جنسی وجسمی:

زن ومرد باید از لحاظ جسمی باید با هم هم کفو یا تناسب داشته باشند اگر به این عامل توجه نشود شاید در اول زندگی به

چشم نیاید اما بعدها باعث حساسیت زوجین وتلخی های زندگی می شود ودوم اینکه مزاج وطبع زوجین باید با یکدیگر یکی

باشد اگر مرد گرم مزاج باشدوزن سرد مزاج  ومرد تمایل بیشتری به رابطه جنسی دارد وزن تمایل کمی دارد عدم رضایت

جنسی حاصل نخواهد شد وبهانه گیری ها ونزاع در زندگی حاصل خواهد شد که ریشه آن عدم رضایت جنسی می باشد

*تناسب مالی یا رفاهی:

اگر مرد در خانواده ای بزرگ شده باشدکه زندگی سخت ومشقت باری داشته بوده ووضعیت مالی نرمالی نداشته وهمسرش

بلعکس در نازنعمت پرورش یافته باشد ووضعیت مالی خوبی دارند اگر باهم ازدواج کنند مرد هرچقدر هم بدود وشبانه روز کارکند بازهم نمی تواند رضایت وی راحاصل کند

*تناسب سنی :

دختر درسن ۹ سالگی به بلوغ می رسد وپسر در ۱۵سالگی به سن بلوغ می رسد۶سال ما به تفاوت هردو می باشد یعنی

دختر ۶سال زودتر ازپسر به سن بلوغ رسیده ودوره پختگی وعقلانی را طی می کند ولی پسر تازه درسن ۱۵سالگی به سن

بلوغ می رسد پس باید تفاوت سنی ۴تا۶سال باشد مگر این که در مواقعی که شرایط مناسب بوده که آن دو هم سن باشند می توان از این مسئله صرف نظر کرد

*تناسب در زیبایی:

زن ومرد باید از لخاظ زیبایی باید تناسب داشته باشد زیبایی امری بسیار ضروری نمی باشد ولی تاحد خود مهم است اگر

همسر مردی زیبایی وجذابیت مناسب را نداشته باشد مرد وی در بیرون از جامعه چشم وفکر او متوجه دیگران خواهد شد

وشاید جذب زیبارویان شده وبه همسر وی خیانت خواهد کرد زیبایی وجذابیت طرفین در عفت وایمان هردوتاثیر بسزایی دارد

مگر این کسی قبل از ازدواج به چشم چرانی وهرزه بینی عادت کرده باشد که آن مورد بحث ما نمی باشد

تناسب در دین:

زن ومرد باید از لحاظ دین ومذهب وایمان باهم یکی باشند که اگر غیر این باشد در زندگی مشترک بایکدیگر به مشکل برخورد خواهند کرد از پیامبر اکرم (ص)نقل شده :برشما بادکه همسر دینداربگیرید

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *